Fangstindberetning HER

Velkommen til Sønderåsammenslutningens hjemmeside!

Oversigtskort

 

Sammenslutningens fiskevand er vist med en tyk blå streg.
Et mere detaljeret kort over fiskevandet findes under '' Kort''.